خوش آمدید ، مهمان ! [ ورود

ارسال آگهی

پرده

پرده ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

ردیف شرح کالا نوع طرح قیمت هر متر مربع
۱ پرده کرکره فلزی ۲۵ میلیمتری ساده ۵۰۰٫۰۰۰
۲ پرده کرکره فلزی ۱۶ میلیمتری ساده ۵۳۰٫۰۰۰
۳ پرده کرکره فلزی ۲۵ میلیمتری پرفراژ ۵۸۰٫۰۰۰
۴ پرده کرکره فلزی ۱۶ میلیمتری پرفراژ ۶۰۰٫۰۰۰
۵ پرده کرکره فلزی ۲۵ میلیمتری براش ۵۸۰٫۰۰۰
۶ پرده کرکره فلزی ۱۶ میلیمتری براش ۶۰۰٫۰۰۰
۷ پرده کرکره فلزی ۲۵ میلیمتری چوب ۶۱۰٫۰۰۰
۸ پرده کرکره فلزی ۱۶ میلیمتری چوب ۶۳۰٫۰۰۰

نکته :

۱٫ هزینه نصب هر قطعه پرده تا ۵ قطعه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در صورتی که بیش از ۵ قطعه باشد برای هر قطعه ۱۵۰٫۰۰۰ ریال دریافت میگردد.

۳٫ در صورتیکه متراژ هر قطعه پرده کمتر از ۱٫۵ مترمربع باشد ،همان ۱٫۵ متر مربع محاسبه می شود.

 

لیست قیمت پرده شید زبرا (برتکس)

ردیف کد کالا قیمت توضیحات
۱ ۱۵۹۰ ۸۰۰٫۰۰۰ با تور سفید منتاژ می گردد
۲ ۱۶۱۶ ۸۰۰٫۰۰۰ با تور سفید منتاژ می گردد
۳ ۱۷۷۱ ۸۰۰٫۰۰۰ با تور سفید منتاژ می گردد
۴ SJ/00634 ۸۵۰٫۰۰۰ با تور سفید منتاژ می گردد
۵ ۱۷۸۷ ۸۵۰٫۰۰۰ با تور سفید منتاژ می گردد
۶ ۱۷۷۴ ۸۵۰٫۰۰۰ با تور سفید منتاژ می گردد
۷ SD/00195 ۹۰۰٫۰۰۰ با تور سفید منتاژ می گردد
۸ ۱۶۹۶ ۹۰۰٫۰۰۰ با تور مشکی منتاژ می گردد
۹ ۱۶۹۷ ۹۰۰٫۰۰۰ با تور مشکی منتاژ می گردد
۱۰ ۱۲۲۴ ۹۵۰٫۰۰۰ با تور مشکی منتاژ می گردد
۱۱ ۱۲۳۸ ۹۵۰٫۰۰۰ با تور مشکی منتاژ می گردد
۱۲ TR/05-06-07-09 ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ مدل تری بل ۲ رنگ یا همان سولیت – عرض تا ۲٫۸۰
۱۳ TR/110 الی TR/480 ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ مدل تری بل چایی یا همان سولیت – عرض تا ۲٫۸۰
۱۴ ZP01 الی ZP04 ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ مدل سورمه دوزی (تور مشکی)

 

لیست قیمت پرده شید زبرا (جالپرسان)

ردیف کد کالا قیمت توضیحات
۱ B502 – B506 ۷۰۰٫۰۰۰ طرح چوب ساده – عرض تا ۲٫۸۰
۲ B903 – B912 ۷۰۰٫۰۰۰ طرح چوب ساده – عرض تا ۲٫۸۰
۳ VR 202 – VR 206 ۸۵۰٫۰۰۰ طرح اورسی (ورمن) – عرض تا ۲٫۸۰
۴ PS604 – PS 9 – PS902 ۸۵۰٫۰۰۰ طرح سان لیت (الگانس) – عرض تا ۲٫۸۰
۵ TB801 – TB806 ۹۰۰٫۰۰۰ طرح گل دار زری دار ساتن – عرض تا ۲٫۸۰
۶ LV801 – LV805 ۹۰۰٫۰۰۰ طرح گل دار پلیسه ساده ی ساتن – عرض تا ۲٫۸۰
۷ S803 – S809 ۹۵۰٫۰۰۰ طرح تری بل ساده یا همان سولیت – عرض تا ۲٫۸۰
۸ B3 CL0802 – B307 ۹۵۰٫۰۰۰ مدل کودک یا عروسکی (دبل) – عرض تا ۲٫۸۰
۹ S301 – S317 ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ مدل تری بل (زنبوری)گلدار – عرض تا ۲٫۸۰

 

لیست قیمت پرده شید زبرا (بریلنت)

ردیف کد کالا قیمت توضیحات
۱ SD00550 ۷۲۰٫۰۰۰ ۱۷۵۰۰۱
۲ SD01025 ۷۶۰٫۰۰۰ ۱۰۳ – ۱۰۵ – ۱۰۶
۳ SN00433 ۷۰۰٫۰۰۰ ۱۰۱ الی ۱۰۹
۴ S0428 ۷۵۰٫۰۰۰ ۰۲ – ۰۳ – ۰۴ – ۰۶
۵ S0431 ۷۵۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳
۶ SD00198 ۷۰۰٫۰۰۰ ۰۱۰۱ الی ۰۱۱۴
۷ S0425 ۸۰۰٫۰۰۰ ۰۲ – ۰۵ – ۰۶ – ۰۷
۸ S0456 ۸۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳ – ۰۴ – ۰۵ – ۰۶ – ۰۷
۹ S0062 ۸۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ -۰۴ – ۰۶ – ۰۷ -۱۰ – ۱۱
۱۰ S0265 ۸۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۵
۱۱ S0266 ۸۰۰٫۰۰۰ ۰۲ – ۰۳ – ۰۴
۱۲ S0490 ۸۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳
۱۳ S0491 ۸۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳ – ۰۴
۱۴ S0492 ۸۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳
۱۵ S0493 ۸۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳ – ۰۴
۱۶ S0455 ۸۵۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳ – ۰۴ – ۰۵ – ۰۶
۱۷ S0048 ۸۵۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳ – ۰۴ – ۰۶ – ۰۹ -۱۱
۱۸ S0037 ۸۵۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۴ – ۰۵- ۰۶
۱۹ SJ00904 ۸۵۰٫۰۰۰ ۰۰۰۱
۲۰ SJ1241 ۸۹۰٫۰۰۰ ۰۰۳ – ۷ ۱۱ – ۲۵
۲۱ S0339 ۸۹۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۵
۲۲ S0337 ۸۹۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ -۰۴ – ۰۵ – ۰۶
۲۳ S0443 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱
۲۴ S0438 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱
۲۵ S0390 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱
۲۶ S0391 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱
۲۷ S0400 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱
۲۸ S0488 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳
۲۹ S0489 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳ – ۰۴
۳۰ S0486 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳
۳۱ S0487 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۳ – ۰۴
۳۲ SP.H.S0388-392-395 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱
۳۳ S0334 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۲ – ۰۳
۳۴ S0333 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۳
۳۵ S0272 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲
۳۶ S0104 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۲ – ۰۳ – ۰۴ – ۰۵ – ۰۶ – ۰۸
۳۷ S0306 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۳ – ۰۴ – ۰۵ – ۰۷ – ۰۸ – ۱۰
۳۸ S0197 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۴ – ۰۶
۳۹ S0065 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ -۰۳ – ۰۵ -۰۶
۴۰ S0097 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۷ – ۰۸ – ۰۹
۴۱ S0316 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۳ – ۰۴ – ۰۵ – ۰۶
۴۲ S0312 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۲ – ۰۳ – ۰۵
۴۳ S0127 ۹۰۰٫۰۰۰  ۰۳ – ۰۵ – ۰۶
۴۴ S0162 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۴
۴۵ S0308 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱ – ۰۲ – ۰۴ – ۰۵
۴۶ SD0755 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱۰۱ الی ۰۱۰۵
۴۷ SD0525 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۰۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶
۴۸ SD0537 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۱۰۱ الی ۰۱۰۷
۴۹ SD0526 ۹۰۰٫۰۰۰ ۰۰۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸
۵۰ ZB12005 ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ۶۱۵ – ۶۱۶ – ۶۱۷
۵۱ ZB12006 ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ۶۰۸ – ۶۰۹ – ۶۱۰ – ۶۱۱
۵۲ ZB12003 ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ۶۰۸ – ۶۰۹ – ۶۱۰
۵۳ ZB48012 ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ۶۰۰ – ۶۰۱
۵۴ ZB48022 ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ۶۰۰ – ۶۰۱
۵۵ ZP24102 ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ۶۰۲ – ۶۰۳
۵۶ ZN ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ ۰۰۰۰۲/۶۰۲
۵۷ ZBB24002 ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ ۶۰۱ – ۶۰۲
۵۸ ZBB12001 ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ ۶۰۲ – ۶۰۳
۵۹ ZBB12005 ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ ۶۰۰ – ۶۰۱
۶۰ ZBB24008 ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ ۶۰۰ – ۶۰۱

 

 • لیست قیمت کاغذ دیواری

  با در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

            کلیه قیمتها قیمتهای متوسط بازار میباشد و بنا به تغییرات قیمت ارز و موجودی انبار دارای تغییر میباشد. کلیه قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی و برآورد تقریبی میباشد . لیست قیمت انواع کاغذ دیواری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ فروش جزئی هر رول واحد بارکد/اختصاری نام کالا کد ۱۰۵۰۰۰۰ رول ERIKA کاغذ […]

 • گران ترین کاغذ دیواری جهان

  با در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

  شاید برای شما سوال پیش آمده باشد گرانترین کاغذ دیواری جهان چیست با ما همراه باشید تا بیشتر نسبت به این سوالتون آگاهی کسب کنید معمار و طراح الکساندر پینکوس با نسب ۱ دلاری وی دیوار و پوشاندن تمام محیط دیوار با این ۱ دلاری ها یک کاغذ دیواری بسیار گران برای اتاق خود ایجاد […]

 • لیست قیمت کاغذ دیواری

  با در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

  قیمت انواع کاغذ دیواری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ قیمت های ذیل صرفا جهت آگاهی مخاطب میباشد و با توجه به نوسانات بازار قابل تغییر میباشد .   ردیف نام کالا ابعاد بدون اجرت نصب با اجرت نصب ۱ پلاست-PLAST عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۲ فشن-FASHION عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۳ ونتی-VENTI عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر […]

 • لیست قیمت پارکت لمینت

  با در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

  ردیف نام کالا ساخت بدون اجرت نصب ۱ آرتا – ARTA ایران،لیسانس بلژیک ۲ پارکلام – PARKELAM ترکیه ۴۰۰٫۰۰۰ ۳ کرونو وود – Krono wood چین،لیسانس آلمان ۳۹۰٫۰۰۰ ۴ مارماریس – MARMARIS چین ۴۰۰٫۰۰۰ ۵ تیمبرلند کلاسیک-CLASSIC چین،لیسانس تایوان ۴۱۰٫۰۰۰ ۶ مون لاک – MOONLOC ترکیه ۴۱۰٫۰۰۰ ۷ ایشیک – ISIK ترکیه ۴۰۵٫۰۰۰ ۸ ای […]

 • جدول علایم کاغذ دیواری

  با در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

  جدول علائم کاغذدیواری درصورتی که قبلا چند آلبوم کاغذدیواری را مطالعه کرده باشید، حتما با علایمی در پشت یا روی صفحات آنها مواجه شده اید. این علایم استاندارد، حاوی پیغامی درخصوص جنس، کیفیت و نحوه استفاده از آن کاغذدیواری ها میباشند. در ادامه به توضیح درخصوص برخی از این علادم می پردازیم. کارکرد نشانه کارکرد […]

afc،بازی ایران عربستان،نظریه فدراسیون فوتبال، kyungsub shin آرتا،پارکلام،کرونو وود - Krono wood،مارماریس - MARMARIS، آزمون استخدامی،آزمون استخدامی ادارات 94،شرایط آزمون استخدامی ، استعلام قیمت کاغذ دیواری،استعلام قیمت کاغذدیواری،قیمت روز کاغذدیواری، اعتیاد،تن فروشی،hivTایدز، ایرانخودرو،بنز،توافق همکاری، تروریست،10 تروریست،انسانهای خطرناک،ابوبکرالبغدادی،بوکوحرام، تکنیک،اتاق خواب،رنگ اتاق خواب، حمله به سفارت عربستان،عامل حمله به سفارت عربستان،کردمیهن، حمله عربستان،بمباران سفارت ایران،جنگ با عربستان، خانه اقساطی،شرایط فروش اقساطی،فروش اقساطی خانه، خلاقیت،معماری،خلاقیت دکوراسیون، خواننده،داعش،عربستان، دلار،قیمت دلار،افزایش نرخ ارز،افزایش قیمت دلار رضا احدی،استقلال،پیشکسوت استقلال، روغن نباتی لادن،سعودی، ریاض،عربستان،بیانیه ضد ایران،درگیری ایران عربستان، زی بازیافت،مسابقه دانشجویی زی بازیافت4، سالار عقیلی،من و تو،حضور سالار عقیلی در من و تو، سعودی،ال سعود،اظهارات، سوشا مکانی،محرومیت،سوشا محرومیت، سپاه،ظریف،ناو، طراحی ایستگاه اتوبوس،معماری ایستگاه اتوبوس، ظریف،موگرینی،اقتصاد عادل الجبیر،عربستان،سعودی، عادل الجبیرتهدید ایران، عربستان،ایران،فتنه گر منطقه،جنگ ایران و عربستان،عادل الجبیر، علی کفاشیان ، فدراسیون فوتبال فروپاشی شنگن،ویزا شنگن،مرز، قیمت دلار،ریزش قیمت ارز،قیمت طلا،قیمت سکه، لغو تحریم،خرید هواپیما،اجرای برجام، لغو تحریمها،آمریکا،لغو تحریمهای جدید آمریکا معمار،یکصد معمار، موبایل،لغو تحریم،قیمت موبایل، نشست معماری،شهر آرمانی،شهر واقعی، نمایش،فیلم،خانه آفتابگردان، نمایشگاه معماری،ششمین نمایشگاه معماری تهران،نمایشگاه دکوراسیون نمایندگان مجلس ، تهران ، ردصلاحیت هواپیما،تحریم،زاگرس،ایرباس، ورزش،پرسپولیس،سوشا،دروازه بان، پرسپولیس،بیرانوند،نفت،فوتبال،اخبار ورزشی، پرسپولیس،دروازه بان پرسپولیس، پل ششه ای گراندکانیون،ایالت آریزونای آمریکا،پل شیشه ای، گران ترین کاغذ دیواری دنیا،گرانترین کاغذ دیواری جهان،با ارزش ترین کاغذدیواری دنیا،