خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

ارسال آگهی

لیست قیمت کاغذ دیواری

کاغذ دیواری ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

قیمت انواع کاغذ دیواری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

قیمت های ذیل صرفا جهت آگاهی مخاطب میباشد و با توجه به نوسانات بازار قابل تغییر میباشد .

 

ردیف نام کالا ابعاد بدون اجرت نصب با اجرت نصب
۱ پلاست-PLAST عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲ فشن-FASHION عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
۳ ونتی-VENTI عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
۴ دیوتی-DUTTI عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
۵ هوگو-کد ۴۹ تا ۷۰ عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
۶ نیودیزاین-New Design عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
۷ دریم-DREAM عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۸ کاملیا-KAMELIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۹ سیلور-SILVER عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۱۰ ادل-ADEL عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۱۱ فانتزیا-FANTASIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۱۲ لالیک-LALIQUE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۱۳ آپلو-APOLLO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۳۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫۰۰۰
۱۴ گلد-GOLD عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۳۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫۰۰۰
۱۵ دالیا-DAHLIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۳۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫۰۰۰
۱۶ کاترینا-KATARINA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۵۰٫۰۰۰ ۶۵۰٫۰۰۰
۱۷ وارن-WARREN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰٫۰۰۰
۱۸ هیمن-HAYMAN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰٫۰۰۰
۱۹ اسپارک-SPARK عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۵۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰٫۰۰۰
۲۰ اترنیتی-ETERNITY عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰
۲۱ لوتوس۲-LUTOS عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰
۲۲ ریور-RIVER عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰
۲۳ وال لایف-WALLIFE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰
۲۴ کوانتوم-QUANTUM عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰
۲۵ کرانیکل-CHORNICLE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰
۲۶ هوگو-به جزکد ۴۹ تا ۷۰ عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۳۰٫۰۰۰ ۷۳۰٫۰۰۰
۲۷ هانا-HANA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۳۰٫۰۰۰ ۷۳۰٫۰۰۰
۲۸ روستر استوری-STORY عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۳۰٫۰۰۰ ۷۳۰٫۰۰۰
۲۹ روستر دیریم-DREAM عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۳۰٫۰۰۰ ۷۳۰٫۰۰۰
۳۰ لانتانا-LANTANA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۳۰٫۰۰۰ ۷۳۰٫۰۰۰
۳۱ تیتان-TITAN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۴۰٫۰۰۰ ۷۴۰٫۰۰۰
۳۲ اولترا-ULTRA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۳۳ هلن-HELEN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۳۴ پارمیس-PARMIS عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۳۵ الگانت هوس-ELEGANT عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۳۶ آروما-AROMA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۳۷ ورتیکو-VERTIKO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۶۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰٫۰۰۰
۳۸ برلین-BERLIN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰
۳۹ تورنادوکد جی -TORNADO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰
۴۰ سامانتا-SAMANTA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰
۴۱ میداس-MIDAS عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۳۰٫۰۰۰ ۸۳۰٫۰۰۰
۴۲ پیورالگانس-PURE ELEGANC عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۳۰٫۰۰۰ ۸۳۰٫۰۰۰
۴۳ ادیتو-EDITO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۳۰٫۰۰۰ ۸۳۰٫۰۰۰
۴۴ پاریس-PARIS عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۵۰٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰
۴۵ لابوکا-LA BOCA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۵۰٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰
۴۶ چلسی-CHELSEA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۵۰٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰
۴۷ اسپلندور-SPELNDOR عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۵۰٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰
۴۸ فیز-FIZZ عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰٫۰۰۰
۴۹ فشن ویک-FASHIONWEEK عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰٫۰۰۰
۵۰ گریس-GRACE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۷۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰٫۰۰۰
۵۱ ولوت-VEVET عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰
۵۲ سامانتا-SAMANTA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۰۰٫۰۰۰ ۹۲۰٫۰۰۰
۵۳ پیانو-PIANO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰
۵۴ رابی رد-RUBY RED عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰
۵۵ گاردنیا-GARDENIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰
۵۶ بریکس-BRIX عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰
۵۷ التریور-ULTERIOR عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰
۵۸ سالویا-SALVIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰
۵۹ لوسیا-LUCIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۳۰٫۰۰۰ ۹۳۰٫۰۰۰
۶۰ مودنا-MODENA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۳۰٫۰۰۰ ۹۳۰٫۰۰۰
۶۱ اینتویشن-INTUITION عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۵۰٫۰۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰
۶۲ کیدز اند تین kids & teen عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۸۵۰٫۰۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰
۶۳ فلورانس-FLORANC عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر تماس بگیرید تماس بگیرید
۶۴ تایلز اند مور Tiles & more عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵ بیلسون-BILSON عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۶ کاسپر-CASPER عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۷ تورنادوکد وای -TORNADO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۸ دیزنی لتد-DISNEYLAND عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۹۰٫۰۰۰
۶۹ سانست-SUN SET عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۷۰ کارنیوال-CARNIVAL عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۷۱ ویوا-VIVA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۷۲ سیلک رود-SILKROAD عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۸۰٫۰۰۰ ۱٫۰۸۰٫۰۰۰
۷۳ روبینیا-RUBINIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۸۰٫۰۰۰ ۱٫۰۸۰٫۰۰۰
۷۴ رومان-ROMAN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۹۸۰٫۰۰۰ ۱٫۰۸۰٫۰۰۰
۷۵ اکسنت-ACCENTS عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۷۶ اریکا-ERICA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰
۷۷ رگالیس-REGALIS عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰
۷۸ اپیک-EPIC عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰
۷۹ ایزابلا-ISABELA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۸٫۴متر ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۲۰٫۰۰۰
۸۰ سیاتل-SEATTEL عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۸٫۴متر ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۲۰٫۰۰۰
۸۱ پرلا-PERLA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۸۲ والنتینو-VALENTINO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۸۳ ریتز-RITZ عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۸۴ الیسا-ELISIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۸۵ سایپان-SAYPAN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۸۶ لتوو-LATUU عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۸۷ فلورنس-FLORENC عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۱۸۰٫۰۰۰ ۱٫۲۸۰٫۰۰۰
۸۸ میلان-MILAN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰
۸۹ مادرید-MADRID عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰
۹۰ باربارا بیکر B.B عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰
۹۱ امپایر سیتی-EMPAYERCITY عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۹۲ پاندورا-PANDORA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۹۳ لامهیر-LAMHIR عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۹۴ هرلیچ -HERLICH عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۹۵ مودیش-MODISCH عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
۹۶ تراینون TRAINON عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
۹۷ فیورنزا ۳-FIORENZA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۹۸ ویتا-VITA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۹۹ آئورلیا-AURELIA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰ تولیکا-TULIKA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۱ دی کارلی-DE CARLI عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۲ استیج-STAGE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۳ بست-BEST عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۴ نوبیکو-NOBICO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۵ میراکولو-MIRACOLO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۰۶ دوا- ۶ DEVA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۰۷ میوز-MUSE 6 عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۰۸ مدله-MODELLE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۰۹ آلامودا-ALAMODA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۸۰٫۰۰۰
۱۱۰ اورلاندو-ORLANDO عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۱۱۱ دلوکس ولوت-DELUX عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۱۱۲ لطیفا-LATIFA 6 عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۱۳ دیاموند-DIAMOND عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۱۴ میوز-MUSE 9 عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۱۵ برونو-BRUNO عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱٫۷۸۰٫۰۰۰
۱۱۶ آلتا مدا-ALTAMODA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۱۷ رگالیس-REGALIS عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۱۸ فانتاستیک-FANTASTIC عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
۱۱۹ بارسلونا-BARCELONA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۹متر ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۲٫۲۲۰٫۰۰۰
۱۲۰ مگنیفیکا-MAGNIFICA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ ۲٫۴۷۰٫۰۰۰
۱۲۱ هریتاج HERITAGE عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر
۱۲۲ داماسک DAMASK عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر
۱۲۳ بلوسوم BLOSSOM عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر
۱۲۴ لوهاس LOHAS عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۲۵ آرشیتکسچر-ARCHITEXTURE عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۲۶ هرلیچ مخمل-HERLICH عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
۱۲۷ میوز-MUSE 8 عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
۱۲۸ مودیش کد ؟-MODISCH عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
۱۲۹ دلوکس ولوت-DELUX عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
۱۳۰ لافنیس-LAFENICE عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر ۲٫۸۳۰٫۰۰۰ ۲٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۳۱ دوا-۸ DEVA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳۲ لطیفا-LATIFA 6 عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۳٫۲۰۰٫۰۰۰

ارسال نظر

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر خود را ارسال کنید.

 • لیست قیمت کاغذ دیواری

  با در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

            کلیه قیمتها قیمتهای متوسط بازار میباشد و بنا به تغییرات قیمت ارز و موجودی انبار دارای تغییر میباشد. کلیه قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی و برآورد تقریبی میباشد . لیست قیمت انواع کاغذ دیواری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ فروش جزئی هر رول واحد بارکد/اختصاری نام کالا کد ۱۰۵۰۰۰۰ رول ERIKA کاغذ […]

 • لیست قیمت کاغذ دیواری

  با در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

  قیمت انواع کاغذ دیواری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ قیمت های ذیل صرفا جهت آگاهی مخاطب میباشد و با توجه به نوسانات بازار قابل تغییر میباشد .   ردیف نام کالا ابعاد بدون اجرت نصب با اجرت نصب ۱ پلاست-PLAST عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۲ فشن-FASHION عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر ۴۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۳ ونتی-VENTI عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر […]

 • گران ترین کاغذ دیواری جهان

  با در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

  شاید برای شما سوال پیش آمده باشد گرانترین کاغذ دیواری جهان چیست با ما همراه باشید تا بیشتر نسبت به این سوالتون آگاهی کسب کنید معمار و طراح الکساندر پینکوس با نسب ۱ دلاری وی دیوار و پوشاندن تمام محیط دیوار با این ۱ دلاری ها یک کاغذ دیواری بسیار گران برای اتاق خود ایجاد […]

 • لیست قیمت پارکت لمینت

  با در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

  ردیف نام کالا ساخت بدون اجرت نصب ۱ آرتا – ARTA ایران،لیسانس بلژیک ۲ پارکلام – PARKELAM ترکیه ۴۰۰٫۰۰۰ ۳ کرونو وود – Krono wood چین،لیسانس آلمان ۳۹۰٫۰۰۰ ۴ مارماریس – MARMARIS چین ۴۰۰٫۰۰۰ ۵ تیمبرلند کلاسیک-CLASSIC چین،لیسانس تایوان ۴۱۰٫۰۰۰ ۶ مون لاک – MOONLOC ترکیه ۴۱۰٫۰۰۰ ۷ ایشیک – ISIK ترکیه ۴۰۵٫۰۰۰ ۸ ای […]

 • جدول علایم کاغذ دیواری

  با در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 0 نظرات

  جدول علائم کاغذدیواری درصورتی که قبلا چند آلبوم کاغذدیواری را مطالعه کرده باشید، حتما با علایمی در پشت یا روی صفحات آنها مواجه شده اید. این علایم استاندارد، حاوی پیغامی درخصوص جنس، کیفیت و نحوه استفاده از آن کاغذدیواری ها میباشند. در ادامه به توضیح درخصوص برخی از این علادم می پردازیم. کارکرد نشانه کارکرد […]

afc،بازی ایران عربستان،نظریه فدراسیون فوتبال، kyungsub shin آرتا،پارکلام،کرونو وود - Krono wood،مارماریس - MARMARIS، آزمون استخدامی،آزمون استخدامی ادارات 94،شرایط آزمون استخدامی ، استعلام قیمت کاغذ دیواری،استعلام قیمت کاغذدیواری،قیمت روز کاغذدیواری، اعتیاد،تن فروشی،hivTایدز، ایرانخودرو،بنز،توافق همکاری، تروریست،10 تروریست،انسانهای خطرناک،ابوبکرالبغدادی،بوکوحرام، تکنیک،اتاق خواب،رنگ اتاق خواب، حمله به سفارت عربستان،عامل حمله به سفارت عربستان،کردمیهن، حمله عربستان،بمباران سفارت ایران،جنگ با عربستان، خانه اقساطی،شرایط فروش اقساطی،فروش اقساطی خانه، خلاقیت،معماری،خلاقیت دکوراسیون، خواننده،داعش،عربستان، دلار،قیمت دلار،افزایش نرخ ارز،افزایش قیمت دلار رضا احدی،استقلال،پیشکسوت استقلال، روغن نباتی لادن،سعودی، ریاض،عربستان،بیانیه ضد ایران،درگیری ایران عربستان، زی بازیافت،مسابقه دانشجویی زی بازیافت4، سالار عقیلی،من و تو،حضور سالار عقیلی در من و تو، سعودی،ال سعود،اظهارات، سوشا مکانی،محرومیت،سوشا محرومیت، سپاه،ظریف،ناو، طراحی ایستگاه اتوبوس،معماری ایستگاه اتوبوس، ظریف،موگرینی،اقتصاد عادل الجبیر،عربستان،سعودی، عادل الجبیرتهدید ایران، عربستان،ایران،فتنه گر منطقه،جنگ ایران و عربستان،عادل الجبیر، علی کفاشیان ، فدراسیون فوتبال فروپاشی شنگن،ویزا شنگن،مرز، قیمت دلار،ریزش قیمت ارز،قیمت طلا،قیمت سکه، لغو تحریم،خرید هواپیما،اجرای برجام، لغو تحریمها،آمریکا،لغو تحریمهای جدید آمریکا معمار،یکصد معمار، موبایل،لغو تحریم،قیمت موبایل، نشست معماری،شهر آرمانی،شهر واقعی، نمایش،فیلم،خانه آفتابگردان، نمایشگاه معماری،ششمین نمایشگاه معماری تهران،نمایشگاه دکوراسیون نمایندگان مجلس ، تهران ، ردصلاحیت هواپیما،تحریم،زاگرس،ایرباس، ورزش،پرسپولیس،سوشا،دروازه بان، پرسپولیس،بیرانوند،نفت،فوتبال،اخبار ورزشی، پرسپولیس،دروازه بان پرسپولیس، پل ششه ای گراندکانیون،ایالت آریزونای آمریکا،پل شیشه ای، گران ترین کاغذ دیواری دنیا،گرانترین کاغذ دیواری جهان،با ارزش ترین کاغذدیواری دنیا،